ویژگی جدید سرچ استیم استیم در حال افزودن ویژگی جدید سرچ به فروشگاه خود است. به کاربران این امکان را می دهد تا بازی...