شرح کوتاه بازی Silt Silt یک بازی سورئال اکتشاف اقیانوس است. شما تنها در یک پرتگاه اقیانوسی هستید، به عنوان یک غواص که...

بیشتر بخوانید